Trang chủ

IoT với Thingsboard

Hệ thống điều khiển giám sát điều khiển trực tiếp với giao diện web với Thingsboard. Người sử dụng không cần cài đặt app trên điện thoại hay máy tính.…Continue readingIoT với Thingsboard

IoT với Blynk

Hệ thống điều khiển giám sát điều khiển trực tiếp với ứng dụng app Blynk. Thông tin server: blynk.vmtech.org Người sử dụng cần chuyển đổi server điều khiển trên app…Continue readingIoT với Blynk

Tay chuông truyền lệnh (Telegraph)

Sử dụng hệ thống điện tử để giao tiếp các bộ Telegraph với nhau Hệ thống có độ tin cậy cao, khả năng kháng nhiễu mạnh, nguồn ngõ vào dãi…Continue readingTay chuông truyền lệnh (Telegraph)