banner

Thị giác máy tính

Phân loại kiểm tra sản phẩm dựa trên mã 1D, 2D. Phát hiện lỗi bề mặt sản phẩm, nhận diện sản phẩm lỗi...
banner

IIoT

Giải pháp kỹ thuật Iot trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, số hóa nhà máy, mạng cảm biến...
banner

Thiết bị điện tàu

Chúng tôi cung cấp các giải pháp kỹ thuật trong tàu biển: telegraph, thiết bị đo tốc độ máy tàu, hệ thống cứu hộ trên tàu...
banner

Bộ điều khiển lập trình

Chúng tôi cung cấp các bộ điều khiển lập trình: Siemen, VM-01...
banner

Module convert Signal

Chúng tôi cung cấp các giải pháp chuyển đổi tín hiệu: V/I, Encoder/V...
banner

Module mở rộng

Chúng tôi cung cấp các giải pháp module mở rộng: AI, A0, DI, DO...