Computer vision

Hệ thống nhận diện dữ liệu in code date trên sản phẩm. Nhận diện phân loại sản phẩm thông qua mã Barcode 1D, 2D, QR. Hệ thống kiểm đếm sản…Continue readingComputer vision

IoT với Thingsboard

Hệ thống điều khiển giám sát điều khiển trực tiếp với giao diện web với Thingsboard. Người sử dụng không cần cài đặt app trên điện thoại hay máy tính.…Continue readingIoT với Thingsboard

Trang chủ