Lập trình ứng dụng điều khiển với C# (online) Copy

Lập trình ứng dụng điều khiển với C# (online) Copy
220 students

Khóa học cung cấp cho người học những nội dung cần thiết trong việc xây dựng các ứng dụng điều khiển thiết bị với công cụ Visual Studio.

Trong khóa học người học được đào tạo cách sử dụng C# để xây dựng các phần mềm điều khiển và giám sát thiết bị.

Người học sẽ tương tác với giảng viên qua ứng dụng zalo: 0903 702 417

Nội dung khóa học:

 1. Giới thiệu về C# và ứng dụng của nó
 2. Tương tác với Button trong C#
 3. Tương tác với Label trong C#
 4. Tương tác với Textbox trong C#
 5. Tương tác với RichTextBox trong C#
 6. Tương tác Timer trong C#
 7. Tương tác Groupbox trong C#
 8. Tương tác với Listbox trong C#
 9. Tương tác với ComboBox trong C
 10. Tương tác Checkbox trong C#
 11. Trương tác RadioButton trong C#
 12. Tương tác SerialPort trong C#
 13. Tương tác Picturebox trong C#
 14. Trương tác MenuStrip trong  C#
 15. Cách xây dựng ứng dụng điều khiển với các component theo các dự án
 16. Xây dựng phần mềm điều khiển và thu thập dữ liệu với C#
 17. Cách đóng gói một chương trình ứng dụng C#

 

Instructor

500,000.00₫