Hệ thống điều khiển giám sát điều khiển trực tiếp với ứng dụng app Blynk.

  • Thông tin server: blynk.vmtech.org
  • Người sử dụng cần chuyển đổi server điều khiển trên app như hình bên dưới
This image has an empty alt attribute; its file name is guide-blynk-server-3-473x1024.jpg
  • Nhấn vào 1 và đổi thông tin mục 2 như hình và nhấn OK để lưu.
  • Chúng tôi cung cấp Server miễn phí với 4000 Energy cho học sinh, sinh viên, người sử dụng thử nghiệm
  • Với những ứng dụng lớn người sử dụng cần mua thêm Energy với giá 10đ/energy
  • Phí bảo trì hàng năm cho mỗi Project: 100.000 VNĐ/năm. Project của khách hàng được backup mỗi tháng một lần. Phí bảo trì không áp dụng cho các dự án chạy thử nghiệm.