Hệ thống điều khiển giám sát điều khiển trực tiếp với giao diện web với Thingsboard. Người sử dụng không cần cài đặt app trên điện thoại hay máy tính. Giao diện điều khiển web tương thích với mọi thiết bị.

Nhấn vào icon bên dưới để vào giao diện điều khiển với Thingsboard

Hình ảnh demo ứng dụng IoT với ThingsBoard