Bộ điều khiển giám sát nhiệt độ – độ ẩm

1.500.000,0