• Sử dụng hệ thống điện tử để giao tiếp các bộ Telegraph với nhau
  • Hệ thống có độ tin cậy cao, khả năng kháng nhiễu mạnh, nguồn ngõ vào dãi rộng (8VAC-30VAC) phù hợp với hệ thống điện không ổn định trên tàu.
  • Cho phép số điểm ghép nối tay chuông tùy biến cao theo mô hình điểm-điểm, đa điểm (nhiều tay chuông giao tiếp với nhau cùng lúc)