Thiết bị điện tàu

  • Tay chuông truyền lệnh (Telegraph)
  • Thiết bị General Alarm và còi đèn sương mù