Sử dụng Blynk với server dliot.xyz

Server: dliot.xyz

Port: 8080 and 9433

Giá bán năng lượng như sau:

x 1000 giá 50.000 VNĐ

x 2400 giá 100.000 VNĐ

x 5000 giá 130.000 VNĐ

x 13000 giá 310.000 VNĐ

x 28000 giá 450.000 VNĐ

Để mua năng lượng khách hàng chuyển số tiền tương ứng với mức năng lượng cần mua vào tài khoản:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 0071000623482

Chủ tài khoản: Phạm Văn Mạnh

Nội dung chuyển khoản: “tên email đăng ký ứng dụng”

Hệ thống sẽ kích hoạt tài nguyên cho khách hàng sau 30 phút. Khách hàng phải đăng nhập lại hệ thống để cập nhật energy